Ochrona danych osobowych w Hotelu

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług hotelowych i restauracyjnych w Hotelu i Gospodzie „Pod Kamieniem” (adres: Lipnica Górna 304, 32-724 Lipnica Mur.) na podstawie otrzymanej rezerwacji lub podpisanej umowy i wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

Administratorem danych osobowych jest Hotel i Gospoda „Pod Kamieniem”, kontakt: Lipnica Górna 304, 32-724 Lipnica Mur., +48 14 685 24 80,
biuro@hotel-lipnica.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, czyli przez cały okres realizacji zamówionych świadczeń, o których mowa wyżej.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Hotel i Gospoda „Pod Kamieniem”